Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Therapeuten/begeleiders moeten een meldcode vaststellen voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling (artikel 8 Wkkgz). Zij zijn verplicht (signalen van) dit geweld te melden volgens een stappenplan. Het is belangrijk om erbij stil te staan.

bekijk het filmpje in de ondertaande lik maar eens

 

https://www.youtube.com/watch?v=p_VSow2tjqY

 

Je kunt als begeleider begrip tonen voor de situatie waarin iemand verkeert, door te luisteren, zo goed je kunt en opmerkzaam te zijn op al je (intuïtieve) waarnemingen of gevoelens en deze terug te geven.

Tegelijk hebben we voor de client als voor mij als begeleider een veilig kader te scheppen. Spreek met de cliënt af dat deze zichzelf niks aandoet tijdens de duur van de behandeling of dat hij/zij zich bij je meldt als de nood oploopt. Ik bespreek met je om met je met de reguliere behandelaar te willen overleggen, als jij, de cliënt daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.